مسواک زدن کودکان

کودک کی مسواک بزنه؟

مسواک زدن دندان‌های کودک بهداشت دهان و مراقبت از دندان کودکان، باید از همان اولین دندان‌های او رعایت شود. در اینجا نحوه و زمان شروع مسواک زدن دندان‌های کودک را بررسی خواهیم کرد. ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که چرا باید برای مسواک زدن دندان‌ها ...